Säännöt

/Säännöt
Säännöt 2018-04-07T19:52:46+00:00

Heimon säännöt

 

Ilmoittautuminen

Oppilas saa osallistua tunneille, kun oppilaspaikka on varattu ja ilmoittautumislomake on asianmukaisesti täytettynä ja lähetettynä ennen tunneille osallistumista. Jos oppilas ei jostakin syystä jatka ryhmässä syyslukukauden jälkeen, tulee siitä aina ilmoittaa sähköpostitse ennen kevätlukukauden alkamista. Muussa tapauksessa veloitamme kevätlukukaudesta 35e. Keskeytetyn lukukauden maksusta saa palautusta vain lääkärintodistusta vastaan. Lukukauden aikana ryhmää voi vaihtaa vain opettajan luvalla. Ryhmän vaihdosta sekä keskeyttämisestä tulee aina ilmoittaa mahdollisimman pian.

Ilmoittautumisen voi perua ennen kauden toista tanssituntia ilman maksuseuraamuksia.

 

Tutustumiskerta

Ryhmässä saa käydä kokeilemassa ilmaiseksi lukukauden ensimmäisellä tunnilla. Tämän jälkeen ilmoittautuminen on sitova, ja lasku lähetetään sähköpostiin.

 

Lukukausimaksut

Lukukausimaksut laskutetaan sähköpostitse syksyllä ja keväällä tuntien alettua. Oppilaan/huoltajan vastuulla on ilmoittaa ilmoittautumislomakkeessa käytössä oleva sähköpostiosoite, johon lasku lähetetään. Laskun maksaminen eräpäivän jälkeen johtaa viivästysmaksuihin.

Laskut laskutetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä. Vaihtoehtoisista maksujärjestelyistä voidaan tarvittaessa sopia erikseen, esimerkkinä maksu kahdessa osassa. Tiiviskursseilla ja kesäjaksolla on omat maksunsa ja niille ilmoittaudutaan erikseen.

Tanssitunnit maksetaan lukukausi kerrallaan, eikä tuntikohtainen kertamaksu ole mahdollinen, vaikka oppilas joutuisi olemaan usein poissa.

Huom! Kevätlukukauden lasku lähetetään syksyn ilmoittautumisen perusteella ellei kirjallista peruutusta ole tehty.

 

Alennukset

Aktiivisuusalennuksen (10€) saa toisesta ja kolmannesta kurssista. Alennus on henkilökohtainen. Aktiivisuusalennus ei koske paketteja (EK-ryhmät ja Anytime).

Perhealennuksen (5€) saa jokainen perheenjäsen jokaisesta kurssista tai paketista (EK-ryhmät tai Anytime). Alennus koskee samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä.

Aktiivisuus- ja perhealennus voidaan yhdistää. Tiiviskurssit, leirit ja kesäjaksot eivät kuulu alennusten piiriin, ellei niistä erikseen mainita.

Anytime vaihtoehto (600€) sallii rajattoman osallistumisen kursseille. Anytime hinta laskutetaan, mikäli oppilas on ilmoittautunut neljälle (4) tai useammalle kurssille tai valitsee EK-ryhmien lisäksi lisäkursseja.

 

 Poissaolot

Poissaolot voidaan korvata saman lukukauden aikana muilla tunneilla, mikäli niissä on tilaa. Poissaoloja ei hyvitetä rahallisesti ja korvaamisesta tulee sopia aina etukäteen oman opettajan kanssa.

 

Vastuuasiat

Oppilaat eivät ole vakuutettuja tanssikoulun puolesta. Ilmoitathan, jos oppilaalla on jokin sairaus tai rajoite, josta opettajan tulisi tietää. Emme vastaa pukuhuoneisiin tai tanssisaleihin jätetyistä tavaroista.

 

Tuntien peruutukset

Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan tekstiviestillä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 

Yleistä

Tanssikoulu Heimolla on oikeus lukujärjestys-, hinnasto- ja opettajamuutoksiin.

Ryhmässä tulee olla riittävästi ilmoittautuneita oppilaita, jotta ryhmä toteutuu. Kurssin toteutumisesta päättää Tanssikoulu Heimo.

Tanssitunnit alkavat ja loppuvat lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina.

Opettajalle tulee aina ilmoittaa myöhästymisistä ja poissaoloista.

Vuoden aikana lähetetään sähköpostitse tiedotteita ajankohtaisista asioista. Vastuu uusien sähköpostiosoitteiden, osoite- ja puhelinnumerotietojen ilmoittamisesta on oppilaalla.

 

Kuvien käyttö

Heimossa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat sekä esitykset, että tuntityöskentely. Kuvamateriaalia voidaan käyttää tanssikoulun markkinoinnissa, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla. Ilmoitathan kirjallisesti, mikäli et halua antaa suostumustasi kuvien käyttöön.