Heimon ehdot 13.8.2020 alkaen

Ilmoittautuminen

Oppilas saa osallistua tunneille, kun ilmoittautumislomake on asianmukaisesti täytettynä ja lähetettynä ja siten oppilaspaikka varattuna. Ilmoittautumislomaketta ei voi täyttää alaikäinen, vaan lähettäjän täytyy olla yli 18-vuotias.

Syyskauden alussa tehty ilmoittautuminen on voimassa koko vuoden (syys- ja kevätlukukauden). Oppilaspaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Vuoden aikana lähetetään sähköpostitse tiedotteita ajankohtaisista asioista. Ilmoittautujan vastuulla on tarvittaessa ilmoittaa Heimolle uudet yhteystiedot.

Ilmainen kokeilukerta

Oppilas voi käydä kokeilemassa tanssituntia yhden kerran veloituksetta kauden alussa, ensisijaisesti ensimmäisellä tanssitunnilla, mikäli hän ei ole osallistunut kyseiselle tunnille aikaisemmin. Kokeilukerran voi hyödyntää ilmoittautumalla tanssitunnille ilmoittautumislomakkeella normaalisti etukäteen.

Ilmoittautumisen voi perua maksutta kokeilukerran jälkeen, mikäli kurssia ei halua jatkaa. Peruminen on tehtävä mahdollisimman pian kokeilukerran jälkeen. Mikäli peruminen tehdään yli 14 vrk kurssin alkamisen jälkeen, veloitetaan kurssin koko hinta.

Peruutushedot

Peruminen täytyy aina tehdä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen info(at)tanssikouluheimo.fi. Ilmoitus opettajalle ei riitä.

Oppilaspaikan voi perua maksutta ennen kurssin alkamista.

Mikäli kurssi on alkanut, mutta alkamisesta on alle 14 vrk, veloitetaan peruutusmaksuna 30 €.

30 € peruutusmaksu ei koske ilmaiselle kokeilukerralle osallistuvia.

Mikäli kurssin alkamisesta on kulunut yli 14 vrk, veloitetaan peruutuksesta kurssin täysi hinta.

Syyslukukauden alussa tehty ilmoittautuminen on voimassa koko vuoden (syys- ja kevätlukukauden). Jos oppilas ei jostain syystä jatka ryhmässä syyslukukauden jälkeen, tulee siitä aina ilmoittaa kirjallisesti yllä mainittuun sähköpostiin ennen kevätlukukauden alkamista. Kevätlukukaudelle ei siis tarvitse ilmoittautua uudestaan, vaan syksyllä tehty ilmoittautuminen jatkuu automaattisesti, mikäli sitä ei peru. Kevätlukukauden alkua koskevat samat peruutusmaksut.

Kurssin vaihtaminen

Kurssin vaihtaminen toiseen kurssiin on mahdollista, mikäli uudella kurssilla on tilaa. Vaihtaminen samanpituiseen kurssiin on maksutonta.

Kurssin vaihtamisesta tulee olla yhteydessä sähköpostilla osoitteeseen info(at)tanssikouluheimo.fi.

Oppilaan poissaolot

Poissaolot voidaan korvata saman lukukauden aikana muilla tunneilla, mikäli niissä on tilaa. Poissaoloja ei hyvitetä rahallisesti ja korvaamisesta tulee sopia aina etukäteen oman opettajan kanssa.

Loukkaantumisen tai sairastumisen sattuessa oppilas voi lääkärintodistusta vastaan keskeyttää kurssin ja saada osittaisen hyvityksen jäljellä olevista tunneista. Muissa epätavallisissa tilanteissa Tanssikoulu Heimo pidättää oikeuden päättää hyvityksestä tapauskohtaisesti. Lähtökohtaisesti kurssimaksuja ei voida hyvittää muuten kuin lääkärintodistusta vastaan.

Loukkaantumisen tai sairastumisen sattuessa täytyy siitä ilmoittaa tanssikoululle välittömästi. Kurssimaksuja ei hyvitetä takautuvasti.

Laskutus

Lasku lähetetään asiakkaan antamaan laskutussähköpostiin syksyllä ja keväällä tuntien alettua. Asiakkaan vastuulla on ilmoittaa toimiva sähköpostiosoite ja varmistaa, että lasku ei päädy roskapostikansioon.

Asiakas voi aina halutessaan neuvotella maksupäivästä ennen laskun eräpäivää. Laskun eräpäivää ei voida muuttaa enää laskun erääntymisen jälkeen.

Laskun maksamisen myöhästyminen johtaa viivästysmaksuihin. Erääntyneestä laskusta lähetetään yksi maksumuistutus sähköpostitse. Mikäli laskua ei makseta maksumuistutuksesta huolimatta, laskun periminen siirtyy perintätoimistolle. Tanssikoulu Heimo ei vastaa perinnässä olevista laskuista.

Mikäli lasku siirtyy perintään, oppilas ei voi enää osallistua tanssitunneille ennen kuin erääntynyt lasku tai laskun osa on maksettu. Vaikka oppilas ei tässä tilanteessa voikaan osallistua tanssitunneille, maksuvelvollisuus kuitenkin säilyy ja lasku täytyy maksaa kokonaisuudessaan.

Kevätlukukauden lasku lähetetään syksyn ilmoittautumisen perusteella, ellei kirjallista peruutusta ole tehty ennen kevätlukukauden alkamista.

Osamaksu

Laskut laskutetaan pääsääntöisesti yhdessä erässä, mutta ne on myös mahdollista maksaa kolmessa (3) osassa. Osamaksusta täytyy sopia etukäteen hyvissä ajoin ennen eräpäivää, joko valitsemalla se ilmoittautumislomakkeella tai ilmoittamalla siitä sähköpostilla.  Osamaksulla maksettaessa laskuihin lisätään osamaksulisä 3€ per osa eli yhteensä 9€. Osamaksun kaikki osat eräpäivineen toimitetaan kauden alussa.

Osamaksun yksittäiset osat käsitellään erillisinä laskuina maksumuistutusten ja mahdollisen perinnän suhteen. Tanssikoulu Heimo pidättää oikeuden osamaksun myöntämiseen tai myöntämättä jättämiseen.

Liikuntasetelit

Kurssit on mahdollista maksaa myös liikuntaseteleillä (Edenred, Smartum ja Tyky). Liikuntaseteleillä maksamisesta täytyy sopia etukäteen esimerkiksi ilmoittamalla siitä ilmoittautumislomakkeella tai sähköpostilla.

Liikuntasetelit ovat aina henkilökohtaisia, eikä niillä voi maksaa esim. perheenjäsenten kurssimaksuja.

Alennukset

Aktiivisuusalennuksen (10€) saa jokaisesta kurssista ensimmäisen kurssin jälkeen. Aktiivisuusalennus koskee myös erikoiskoulutusryhmiä.

Perhealennuksen (5€) saa jokainen perheenjäsen jokaisesta kurssista tai erikoiskoulutusryhmästä. Alennus koskee samassa taloudessa asuvia perheenjäseniä.

Aktiivisuus- ja perhealennus voidaan yhdistää.

Tiivis- ja kesäkurssit

Tiiviskursseilla ja kesäjaksolla järjestetyillä kursseilla on omat hinnastonsa ja niille ilmoittaudutaan erikseen. Yleiset alennukset eivät koske tiivis- tai kesäkursseja. Näillä kursseilla ei myöskään ole kokeilukertaa, vaan ilmoittautuminen on sitova.

Kuvauslupa

Heimossa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat esitykset, tapahtumat ja tuntityöskentely. Kuvamateriaalia voidaan käyttää sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja tanssikoulun markkinoinnissa. Oppilas voi kuvaustilanteessa pyytää, että häntä ei näkyisi kuvassa.

Muutokset

Tanssikoulu Heimolla on oikeus lukujärjestys-, hinnasto- ja opettajamuutoksiin.

Kurssilla tulee olla riittävästi ilmoittautuneita oppilaita, jotta ryhmä toteutuu. Tanssikoulu Heimo pidättää oikeuden päättää kurssien järjestämisestä.

Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan tekstiviestillä/sähköpostilla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Vastuuasiat

Oppilaat eivät ole vakuutettuja tanssikoulun puolesta. Ilmoitathan, jos oppilaalla on jokin sairaus tai rajoite, josta opettajan tulisi tietää.

Tanssikoulu Heimo ei vastaa pukuhuoneisiin tai tanssisaleihin jätetyistä tavaroista.

Tanssikoulusta riippumattomat yllättävät tilanteet / Force Majeure

Tanssikoulu Heimolla on oikeus tanssikoulusta riippumattomista muutoksista johtuen (Esim. tilojen sulkeminen viranomaisen määräyksestä, tilojen tuhoutuminen, muu ennalta-arvaamaton tapahtuma) tehdä muutoksia aikatauluihin, siirtää tunteja uuteen ajankohtaan tai paikkaan tai järjestää etäopetusta. Pääsääntöisesti kurssimaksuja ei hyvitetä. Mikäli tunteja ei saada järjestettyä, Heimo voi kuitenkin tarjota osittaista maksun palautusta jäljellä olevista tunneista harkintansa mukaan.