Heimon erikoiskoulutusluokat

Erikoiskoulutusluokat ovat valmennusryhmiä, joihin haetaan erillisen hakutilaisuuden kautta. Opetus on kokonaisvaltaista ja perustuu tanssikoulun opetussuunnitelmaan. Luokkien tavoitteena on tukea oppilaiden tanssillista kehitystä. Sisältöalueina ovat tanssitekniikka, esiintymistaidot, taiteellisuus, monipuolisen tanssikäsityksen laajentaminen sekä ilmaisu. Lisäksi opetuksessa pyritään terveellisten elämäntapojen välittämiseen. Erikoiskoulutusluokat valmistavat oppilaita oman tanssijuuden kehittämiseen ja esimerkiksi kilpailutoimintaan tai uralle tanssialalla.

EK-luokilla tanssitaan päälajina showtanssia, mutta sitä voidaan maustaa myös muilla lajeilla ja tekniikoilla. Ryhmät harjoittelevat kerran viikossa omalla koreografiatunnillaan. Luokan koreografiatunneilla rakennetaan pienteos, jolla esiinnytään vuoden aikana eri tapahtumissa. Lisäksi ryhmien pakollisiin tanssiharjoituksiin kuuluu tekniikkatunteja, jotka valitaan ilmoittautumisen yhteydessä ja joista infotaan ryhmille erikseen.

Esitystoiminta kuuluu olennaisena osana EK-luokkien toimintaan. Pienteoksella osallistutaan kevätlukukautena noin kahdesta viiteen tanssitapahtumaan. Tapahtumat joihin osallistutaan, sovitaan kauden alussa yhdessä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa.Oppilaat sitoutuvat EK-toimintaan koko lukuvuodeksi ja osallistuminen vaatii säännöllistä läsnäoloa harjoituksissa.

Hae rohkeasti mukaan Heimon erikoiskoulutusluokille! Tiiviissä treeniryhmässä syntyy upeita ystävyyssuhteita ja yhteiset treenit sekä esiintymiset ovat huikeita kokemuksia!

EK-luokat lukuvuonna 2020-2021

Lisää infoa on tulossa myöhemmin!

Lisää infoa on tulossa myöhemmin!

Lisää infoa on tulossa myöhemmin!

Tule mukaan!

Ryhmiin otetaan uusia oppilaita mukaan syksyllä 2020. Lisää infoa tulee myöhemmin kesällä.