Tanssifilosofia

Tanssi on vahva tarinankerrontamuoto, joka mukautuu aina ajan mukana. Tanssin vahvuus kytkeytyy sen voimaan koskettaa ja puhutella ihmisiä juuri siinä hetkessä ja aikakaudessa, kuin se esitetään. Tanssia ei ole tarkoitus kokea vain yksin, vaan tanssi on olemassa täydellisesti, kun se jaetaan yhdessä muiden kanssa. Tanssi on tarkoitettu jaettavaksi.

Keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Ajattelemme, että ihmisessä tapahtuu muutosta, kun hän sallii itselleen kokemuksen oman kehon toiminnasta ja liikkeestä. Kehona ihminen myös todellistuu maailmassa ja liikkeen sekä tanssin avulla voimme ilmentää omaa persoonallisuuttamme ja vahvistaa identiteettiämme. Tanssissa on siis voimaa, jolla voimme tutustua itsemmee sekä kehittää itseämme. Olennaista on kuitenkin, että tanssiessamme yhdessä, saamme jakaa elämäämme ja kokemuksiamme toisten kanssa.

Musiikki ja rytmi ovat keskeisiä osia tanssissa ja ne ovat aina jollakin tavalla suhteessa tanssimiseen. Tanssilla on myös usein jokin kulttuurillinen perusta ja tämän kulttuurin ja tradition välittäminen on olennainen osa tanssinopetustyötä. Liikkuminen rytmin ja musiikin kanssa antaa iloa sekä mahdollisuuden kokea oman kehon mahdollisuudet liikkeessä.

Opetuksessa haluamme painottaa yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia. Haluamme kasvattaa oppilaitamme tasavertaisuuteen ja hyvyyteen. Käsityksemme ihmisyydestä perustuu jokaisen mittaamattomaan ihmisarvoon.

Opetuksen lähtökohdat

Positiivinen pedagogiikka

Myönteisillä tunteilla on iso merkitys oppimisessa ja muistamisessa. Positiivisessa pedagogiikassa pyritään etsimään yksilöille ominaisia vahvuuksia ja keskittymään niihin. Haluamme tukea oppilaidemme myönteisen itsetuntemuksen kehittymistä. Pystyvyyden ja kyvykkyyden tunteet antavat energiaa ja paloa jatkaa harjoittelua.

Lasten elämyksellinen tanssikulttuuri

Haluamme luoda varhaislasten tunteihin elämyksellisyyttä ja tukea lastenkulttuuria. Tämä näkyy muun muassa musiikkivalinnoissa, tuntien sisällöissä, tarinoissa, rekvisiitassa ja leikeissä.

Tavoitteellinen harjoittelu

Valmennusryhmissä (erikoiskoulutusluokat, kehitysryhmät ja kilpailuryhmät) oppilaat pääsevät kehittämään omaa tanssijuuttaan tavoitteellisen harjoittelun myötä. Valmennus on kokonaisvaltaista, jossa oppilaita kasvatetaan sitoutuneisuuteen, terveisiin elintapoihin ja itsestä huolehtimiseen. Valmennus kehittää tanssiteknillisiä taitoja, fyysistä kuntoa, taiteellisuutta ja valmiutta kilpailu- tai ammattiuralle tanssialalla.

Ystävyys

Haluamme olla tanssikoulu, jossa jokainen saa paikan olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Pyrimme opetuksessa vuorovaikutteiseen pedagogiikkaan ja puhumme ystävälliseen sävyyn omista oppilaistamme, kollegoistamme, vanhemmista sekä muiden tanssikoulujen oppilaista.

Onnellisuus ja hyvinvointi

Haluamme tukea oppilaidemme hyvinvointia tanssitunneillamme. Pyrimme näkemään oppilaat kokonaisvaltaisesti ja haluamme tukea ryhmien myönteistä ja hyväksyvää ilmapiiriä. Uskomme hyvinvoinnin ja onnellisuuden perustan olevan melko yksinkertaisissa asioissa: yhteenkuuluvuuden ja kyvykkyyden tuntemukset ovat isossa roolissa. Siksi haluamme opetuksen olevan rohkaisevaa ja vuorovaikutteista.