Yleistä

Tanssikoulu Heimolla on oikeus lukujärjestys-, hinnasto- ja opettajamuutoksiin.

Ryhmässä tulee olla riittävästi ilmoittautuneita oppilaita, jotta ryhmä toteutuu. Kurssin toteutumisesta päättää Tanssikoulu Heimo.

Tanssitunnit alkavat ja loppuvat lukujärjestyksessä ilmoitettuina aikoina.

Opettajalle tulee aina ilmoittaa myöhästymisistä ja poissaoloista.

Vuoden aikana lähetetään sähköpostitse tiedotteita ajankohtaisista asioista. Vastuu uusien sähköpostiosoitteiden, osoite- ja puhelinnumerotietojen ilmoittamisesta on oppilaalla.

Poissaolot

Poissaolot voidaan korvata saman lukukauden aikana muilla tunneilla, mikäli niissä on tilaa. Poissaoloja ei hyvitetä rahallisesti ja korvaamisesta tulee sopia aina etukäteen oman opettajan kanssa.

Vastuuasiat

Oppilaat eivät ole vakuutettuja tanssikoulun puolesta. Ilmoitathan, jos oppilaalla on jokin sairaus tai rajoite, josta opettajan tulisi tietää. Emme vastaa pukuhuoneisiin tai tanssisaleihin jätetyistä tavaroista.

Tuntien peruutukset

Opettajan sairastuessa pyritään järjestämään sijainen. Mikäli sijaista ei saada, tunti voidaan siirtää tai peruuttaa. Siirroista ja peruutuksista ilmoitetaan tekstiviestillä/sähköpostilla mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

Kuvien käyttö

Heimossa dokumentoidaan oppilasryhmien työskentelyä. Kuvaus- ja videointikohteina ovat sekä esitykset, että tuntityöskentely. Kuvamateriaalia voidaan käyttää tanssikoulun markkinoinnissa, sosiaalisessa mediassa ja nettisivuilla.