Tanssifilosofia

/Tanssifilosofia
Tanssifilosofia 2018-08-24T16:59:45+00:00

Heimon tanssifilosofia

Positiivinen tanssipedagogiikka

Myönteisillä tunteilla on iso merkitys oppimisessa ja muistamisessa. Positiivisessa pedagogiikassa pyritään etsimään yksilöille ominaisia vahvuuksia ja keskittymään niihin. Haluamme tukea oppilaidemme myönteisen itsetuntemuksen kehittymistä. Pystyvyyden ja kyvykkyyden tunteet antavat energiaa ja paloa jatkaa harjoittelua.

Lasten elämyksellinen tanssikulttuuri

Haluamme luoda varhaislasten tunteihin elämyksellisyyttä ja tukea lastenkulttuuria. Tämä näkyy muun muassa musiikkivalinnoissa, tuntien sisällöissä, tarinoissa, rekvisiitassa ja leikkisyydessä.

Tavoitteellinen harjoittelu

Valmennusryhmissä (erikoiskoulutusluokat, kehitysryhmät ja kilpailuryhmät) oppilaat pääsevät kehittämään omaa tanssijuuttaan tavoitteellisen harjoittelun myötä. Valmennus on kokonaisvaltaista, jossa oppilaita kasvatetaan sitoutuneisuuteen, terveisiin elintapoihin ja itsestä huolehtimiseen. Valmennus kehittää tanssiteknillisiä taitoja, fyysistä kuntoa, taiteellisuutta ja valmiutta kilpailu- tai ammattiuralle tanssialalla.

Ystävyys

Haluamme olla tanssikoulu, jossa jokainen saa paikan olla oma itsensä ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Pyrimme opetuksessa vuorovaikutteiseen pedagogiikkaan ja puhumme ystävälliseen sävyyn omista oppilaistamme, kollegoistamme, vanhemmista sekä muiden tanssikoulujen oppilaista.

Onnellisuus ja hyvinvointi

Haluamme tukea oppilaidemme hyvinvointia tanssitunneillamme. Pyrimme näkemään oppilaat kokonaisvaltaisesti ja haluamme tukea ryhmien myönteistä ja hyväksyvää ilmapiiriä. Uskomme hyvinvoinnin ja onnellisuuden perustan olevan melko yksinkertaisissa asioissa: yhteenkuuluvuuden ja kyvykkyyden tuntemukset ovat isossa roolissa. Siksi haluamme opetuksen olevan rohkaisevaa ja vuorovaikutteista.