Katja & Riikka

Ennen kuin edes tunsimme toisiamme, olimme molemmat salaa haaveilleet tanssikoulun perustamisesta. Kummallakin oli halu aloittaa oma yritys ja luoda omannäköinen tanssikoulu. Tutustuessamme toisiimme huomasimme omaavamme hyvinkin samanlaisia ajatuksia tanssinopetuksesta, pedagogiikasta ja yrittämisestä.

Päätimme aloittaa tanssikoulun toiminnan suunnittelun talvella vuoden 2017 vaihtuessa. Pohdimme tulevan tanssikoulun toimintaa, visuaalista ilmettä, yrityksen perustamiseen liittyvää byrokratiaa sekä tanssikoulumme merkitystä. Sitten piti päättää sen nimi. Meidän visionamme oli luoda pedagogisesti laadukasta tanssinopetusta tarjoava paikka, jossa opetus innostaa ja rohkaisee. Halusimme luoda paikan, jossa ihmiset tulisivat yhteen ja kokisivat yhteenkuuluvuutta. Nimi Heimo juontaa juurensa juuri tästä. Tanssikouluna haluamme olla heimo ja yhteisö, johon kaikki ovat tervetulleita omana itsenään. Jokainen saa edetä kehityksessään omalla tahdillaan. Ilo ja ystävät ovat suuressa arvossa Heimossa. Meidän missionamme on olla onnellisuuden ja tanssin lähettiläitä.

KATJA LEINONEN

B.A. (Education)

Katjalla on kansanvälistä taustaa ja hän on pian valmistuva tanssinopettajaksi (AMK). Taskussa on myöskin kasvatustieteen kandidaatin tutkinto ja Advanced Diploma in Contemporary Dance Australiasta. Opetuslajeina Katjalla on baletti ja showtanssi ja hän on erityisen perehdynyt pienten lasten opetukseen. Katja kokee tärkeäksi äitiyden ja perheiden tukemisen ja Heimo haluaakin olla koko perheen tanssikoulu.

Katja vastaa Heimossa asiakassuhteista ja EK-luokkien koordinoinnista. Katjan vastuualueena ovat myös tanssikoulun pedagogiikka ja koulun kehittäminen.Voit tiedustella Katjalta laskutuksista, ilmoittautumisista ja EK-luokkiin liittyvistä kysymyksistä.

RIIKKA KROGERUS

M.A. (Education)

Riikka on kasvatustieteen maisteri ja  työskentelee tällä hetkellä esiopetuksessa Helsingissä.  Hänellä on myös tanssinopetusopintoja Oulun ammattikorkeakoulusta. Riikka on työskennellyt tanssinopetuksen lisäksi esi- ja alkuopetuksessa sekä peruskoulun liikunnanopetuksessa. Hänen opetuslajejaan ovat hip hop, showtanssi ja lastentanssi. Erikoisosaamisalueena ovat muodostelmaluistelu ja koulutanssi. Riikka on myös kiinnostunut onnellisuuden ja hyvinvoinnin tutkimisesta.

Riikka toimii yrityksen toimistusjohtajana ja vastaa myös tanssikoulun pedagogiikasta yhdessä Katjan kanssa.